2018-06-20

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på dokumentet "Common Education Framework, CEF, för Europeiska tandhygienister".

En harmonisering av tandhygienistutbildningen i Europa stärker professionen och bidrar till att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Europa. Dina synpunkter är viktiga, välkommen att via länken göra din röst hörd före den 1 augusti!

EDHF logo

Senaste nyheter

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

2018-06-26 17:09

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk ino...

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

2018-06-20 10:38

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på...

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...