2018-01-12

Europeisk kampanj om karies och parodontit

European Federation of Periodontology, EFP, lanserar nu ett ambitiöst program för att öka medvetenheten om karies och tandköttssjukdomar. Det övergripande budskapet är ”Teeth are for a lifetime. Help your patients take action!”

EFP vänder sig med kampanjen till en rad olika målgrupper - tandvårdspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänheten. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan EFP och Colgate.

Här kan du ta del av rapporter och filmer:

Råd till tandvårdsteamet

Råd till vårdpersonal utanför tandvården

Råd till forskare

Råd till beslutsfattare

Råd till allmänheten

Rapport om gränserna mellan karies och tandköttssjukdomar

Filmer om de vetenskapliga workshops som programmet bygger på

Rapporter från arbetsgrupperna 

Senaste nyheter

TandhygienistTidningen nr 2/2018 är ute!

2018-04-13 08:20

Nummer 2/2018 ska nu har nått alla medlemmar och prenumeranter! Du vet väl att du alltid kan hitt...

Att fråga om våld

2018-04-10 09:18

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny...

Vad har IVO sett 2017?

2018-03-28 09:28

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sammanställer regelbundet de iakttagelser de gör i sin...