Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-10-04

Estetiska behandlingar kräver medicinsk kompetens

Socialstyrelsen föreslår att kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte kräver medicinsk kompetens och ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen.

Förslaget innebär att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna. Enligt förslaget ska verksamheten anmälas till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och stå under IVOs tillsyn.

Patientens skydd stärks genom att vårdgivaren måste teckna patientförsäkring samt uppfylla samma krav på medicinsk kompetens, lokaler, hygien och dokumentation som övrig hälso- och sjukvård.

STHF konstaterar att förslaget går helt i linje med det remissvar som föreningen lämnat. 

 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...