2018-10-04

Estetiska behandlingar kräver medicinsk kompetens

Socialstyrelsen föreslår att kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte kräver medicinsk kompetens och ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen.

Förslaget innebär att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna. Enligt förslaget ska verksamheten anmälas till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och stå under IVOs tillsyn.

Patientens skydd stärks genom att vårdgivaren måste teckna patientförsäkring samt uppfylla samma krav på medicinsk kompetens, lokaler, hygien och dokumentation som övrig hälso- och sjukvård.

STHF konstaterar att förslaget går helt i linje med det remissvar som föreningen lämnat. 

 

Senaste nyheter

Vad skulle du vilja läsa om?

2018-10-09 14:27

Vi är nyfikna på vad du skulle vilja läsa om i TandhygienistTidningen och här på webben.

Estetiska behandlingar kräver medicinsk kompetens

2018-10-04 10:01

Socialstyrelsen föreslår att kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte kräver medicins...

Informationspaket från Socialstyrelsen

2018-10-02 11:58

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationspaket som beskriver hur patienter och närstående k...