2018-10-04

Estetiska behandlingar kräver medicinsk kompetens

Socialstyrelsen föreslår att kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte kräver medicinsk kompetens och ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen.

Förslaget innebär att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna. Enligt förslaget ska verksamheten anmälas till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och stå under IVOs tillsyn.

Patientens skydd stärks genom att vårdgivaren måste teckna patientförsäkring samt uppfylla samma krav på medicinsk kompetens, lokaler, hygien och dokumentation som övrig hälso- och sjukvård.

STHF konstaterar att förslaget går helt i linje med det remissvar som föreningen lämnat. 

 

Senaste nyheter

Studenter kräver klimatansvar av framtida arbetsgivare

2018-12-07 09:15

16 studenter på flera av landets universitet och högskolor gick i veckan ut i en artikel på DN...

Tandhälsa är en indikator på barns utsatthet och sociala problematik

2018-11-19 09:07

Tandvården kan göra mycket och har en unik position för att kunna identifiera barn som är utsatta...

Chefsnyheter från Saco

2018-11-09 15:31

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.