2018-10-31

Att samtala med barn

Socialstyrelsen har gett ut kunskapsdokumentet Att samtala med barn, riktat till alla som samtalar med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Kunskapsdokumentet är generellt och grundläggande, för att kunna vara relevant för i stort sett alla typer av samtal med barn. Till grund för dokumentet ligger omfattande litteraturstudier och samtal med experter. Även barn som får mycket vård har medverkat i intervjuer.

Senaste nyheter

Nya TandhygienistTidningen är ute

2018-12-21 12:49

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

Nu säger vi fluorid

2018-12-21 12:45

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

2018-12-19 15:00

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...