2018-04-10

Att fråga om våld

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur vanligt det är att rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande ställs inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Enkätundersökningen visar bland annat att majoriteten av undersökta verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården, inte rutinmässigt frågar om våldsutsatthet. Vanligast är att man frågar på indikation.

Utbildning och skriftliga rutiner är de åtgärder som anses underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ställa frågor om våld.

Senaste nyheter

Studenter kräver klimatansvar av framtida arbetsgivare

2018-12-07 09:15

16 studenter på flera av landets universitet och högskolor gick i veckan ut i en artikel på DN...

Tandhälsa är en indikator på barns utsatthet och sociala problematik

2018-11-19 09:07

Tandvården kan göra mycket och har en unik position för att kunna identifiera barn som är utsatta...

Chefsnyheter från Saco

2018-11-09 15:31

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.