2018-04-10

Att fråga om våld

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur vanligt det är att rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande ställs inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Enkätundersökningen visar bland annat att majoriteten av undersökta verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården, inte rutinmässigt frågar om våldsutsatthet. Vanligast är att man frågar på indikation.

Utbildning och skriftliga rutiner är de åtgärder som anses underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ställa frågor om våld.

Senaste nyheter

Knyt kontakter i Tandhygienistföreningens olika nätverk!

2018-06-26 17:09

Nätverksluncherna på TandhygienistDagarna rönte stort intresse. Just nu finns det fem nätverk ino...

Gör din röst hörd om tandhygienistutbildningen i Europa

2018-06-20 10:38

Upprop till STHFs medlemmar: European Dental Hygienists Federation, EDHF, önskar synpunkter på...

Tandvården behöver fler tandhygienister

2018-06-15 14:22

Igår fattade regeringen ett för Sveriges tandhygienister historiskt beslut. Tandhygienistutbildni...