2018-04-10

Att fråga om våld

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur vanligt det är att rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande ställs inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Enkätundersökningen visar bland annat att majoriteten av undersökta verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården, inte rutinmässigt frågar om våldsutsatthet. Vanligast är att man frågar på indikation.

Utbildning och skriftliga rutiner är de åtgärder som anses underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ställa frågor om våld.

Senaste nyheter

Söker du nytt jobb?

2018-09-20 10:04

Är det så att du går i tankar att byta jobb?

Internationell kongress, ISDH

2018-09-19 21:58

The International Symposium on Dental Hygiene, ISDH, äger rum i Brisbane, Australien, den 15-17...

Vad vet du om Mun-H-Center?

2018-09-06 09:42

Visste du att det finns nationella orofaciala kunskapscentra för sällsynta diagnoser? Mun-H-Cente...