Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-04-10

Att fråga om våld

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur vanligt det är att rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande ställs inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Enkätundersökningen visar bland annat att majoriteten av undersökta verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården, inte rutinmässigt frågar om våldsutsatthet. Vanligast är att man frågar på indikation.

Utbildning och skriftliga rutiner är de åtgärder som anses underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ställa frågor om våld.

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...