2018-04-10

Att fråga om våld

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur vanligt det är att rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande ställs inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Enkätundersökningen visar bland annat att majoriteten av undersökta verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården, inte rutinmässigt frågar om våldsutsatthet. Vanligast är att man frågar på indikation.

Utbildning och skriftliga rutiner är de åtgärder som anses underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ställa frågor om våld.

Senaste nyheter

TandhygienistDagarna 2018 drar fullt hus i Visby

2018-04-22 08:18

750 av landets tandhygienister möts på TandhygienistDagarna 2018 som arrangeras av Sveriges...

TandhygienistTidningen nr 2/2018 är ute!

2018-04-13 08:20

Nummer 2/2018 ska nu har nått alla medlemmar och prenumeranter! Du vet väl att du alltid kan hitt...

Att fråga om våld

2018-04-10 09:18

Utbildning kan få vårdpersonal att fråga mer om våldsutsatthet och våldsutövande visar ny...