Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2018-05-18

Nya samband mellan parodontit och kroniska sjukdomar

Den senaste tiden har flera studier presenterats som visar på vissa samband mellan parodontit och allvarliga hälsotillstånd. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning om varje studie och hitta länken till den vetenskapliga artikeln.

Nya pusselbitar om faktorer bakom ledgångsreumatism

Ny forskning vid Umeå universitet visar att personer som senare i livet kom att utveckla ledgångsreumatism hade ökade nivåer av specifika antikroppar i blodet mot en bakterie som är vanligt förekommande hos personer som har parodontit (P-gingivalis). Antikroppar mot denna bakterie upptäcktes flera år innan personen insjuknade i reumatism. 

Läs hela avhandlingen, Insights into the processes preceding the onset of rheumatoid arthritis, av Linda Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Parodontit kan öka risken för cancer

Finländska forskare som följt närmare 70 000 Helsingforsbor under 10 år konstaterar att de som hade parodontit löpte en ökad risk att få cancer i bukspottskörteln. 

De här studierna har visat att bakterier från tandlossningssjukdom kan spridas från munnen till andra delar av kroppen och där påverka utvecklingen av cancersjukdom. 

Läs studien Oral health may have an important role in cancer prevention här, av Timo Sorsa, University of Helsinki and Karolinska Institutet mfl.

Flera studier pågår om detta område på University of Helsinki och på Karolinska Institutet. 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:49

Nya TandhygienistTidningen är ute

I dagarna landar nummer 6/2018 av TandhygienistTidningen hos alla medlemmar och andra läsare.

21 december 2018, 12:45

Nu säger vi fluorid

Sveriges Tandhygienistförening stödjer användningen av fluoridprodukter i kampen mot karies. Enli...

19 december 2018, 15:00

Har du frågor om momsplikt på uthyrning av vårdpersonal?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har tagit del av Skatteverkets förslag om momsplikt på...