Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-11-30

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet

Sveriges Tandhygienistförening har i samverkan med NCD-nätverket lämnat synpunkter på slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa.

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet både inom den traditionella tandvården och på de gemensamma arenorna i skolor, hälso-och sjukvården och civilsamhället i stort. När man nu ser över hur och på vilka arenor folkhälsoarbetet ska bedrivas är det mycket angeläget att inkludera företrädarna för professionerna och väga in alla de påverkansfaktorer för hälsa som omnämns i NCD-nätverkets skrivelse.

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...