2017-11-30

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet

Sveriges Tandhygienistförening har i samverkan med NCD-nätverket lämnat synpunkter på slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa.

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet både inom den traditionella tandvården och på de gemensamma arenorna i skolor, hälso-och sjukvården och civilsamhället i stort. När man nu ser över hur och på vilka arenor folkhälsoarbetet ska bedrivas är det mycket angeläget att inkludera företrädarna för professionerna och väga in alla de påverkansfaktorer för hälsa som omnämns i NCD-nätverkets skrivelse.

Senaste nyheter

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

2017-12-21 14:57

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

2017-12-20 21:08

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

2017-12-18 12:30

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...