Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-04-06

Pia Andersson tilldelas årets Sture Nyman stipendium

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till minne av professor Sture Nyman tillkännagavs vid årets TandhygienistDagar, som genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg den 2-4 april.

Pia Andersson

I konkurrens med flera andra intressanta och angelägna projekt tilldelades stipendiet 
på 25 000 kronor till leg. tandhygienist, biträdande professor Pia Andersson vid Högskolan Kristianstad.

Forskningsprojektet har titeln: Intensifierade munvårdsåtgärder för att minska vårdrelaterad lunginflammation hos äldre ortopedpatienter som opereras i nedre extremiteter.

Syftet med projektet är att undersöka om intensifierade munvårdsåtgärder minskar vårdrelaterad pneumoni hos personer 65 år och äldre som genomgår ortopedkirurgisk behandling i nedre extremiteterna. Studien ska undersöka om det finns skillnader i munstatus hos de patienter som utvecklar pneumoni respektive inte gör det.

Motiveringen lyder: Projektet är mycket relevant för oral hälsa och för tandhygienistprofessionen. Det är ett angeläget och relativt obeforskat område, som rör äldre patienter i en utsatt position. Projektet kommer att belysa hur samarbetet med hälso- och sjukvården kan stärkas och minska lidandet för den vårdberoende personen.

Pia Andersson är sektionschef vid Sektionen för hälsa och samhälle, biträdande professor i oral hälsa vid Högskolan Kristianstad och dr. Odontologisk vetenskap. Hon är också ledamot i Sveriges Tandhygienistförening, STHFs vetenskapliga råd.

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...