Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-12-06

Stora kunskapsluckor kring äldres munhälsa och tandvård

Malmö högskola har tillsammans med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, kartlagt vilken kunskap som finns om äldres munhälsa och tandvård. Man har gått igenom tolv områden och identifierat kunskapsluckor. Bara inom två av tolv undersökta områden hittade forskarna systematiska översikter av tillräckligt hög kvalitet.

Att munvård på äldre som bor på sjukhus eller särskilt boende kan förebygga lunginflammation är ett exempel på en sådan tillförlitlig kunskapsöversikt. En annan kunskap är att undernäring är kopplad till dålig aptit och total tandlöshet – och inte till oro, tuggsvårigheter eller hjärt-kärlsjukdom. Strategier för att förebygga undernäring borde inriktas mot aptitlöshet och tandlöshet, anser därför forskarna.

De tolv ämnesområden som har undersökts är:

 • karies
 • sjukdomar i tandfästet
 • mun- och ansiktssmärta samt käkfunktion
 • slemhinneskador
 • munrörelser, för att till exempel tala, tugga och svälja
 • muntorrhet
 • dålig andedräkt
 • samband munhälsa–övrig medicinsk hälsa
 • problem med kommunikation/samspel
 • livskvalitet
 • etik
 • organisation


Forskarna tydliggör att beforskningen av dessa kunskapsluckor kan ge långsiktiga etiska konsekvenser, som en ökad jämlikhet för sköra och beroende äldre vad gäller vård och hälsa.

Läs hela rapporten här

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...