Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-06-27

Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan har gjort en översyn av myndighetens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Bland annat har man tittat på omfattningen av problemet med missbruk och överutnyttjande, hur väl kontrollarbetet fungerar, var brister och problem finns och föreslagit förebyggande åtgärder.

Försäkringskassan har gjort en översyn av myndighetens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Bland annat har man tittat på omfattningen av problemet med missbruk och överutnyttjande, hur väl kontrollarbetet fungerar, var brister och problem finns och föreslagit förebyggande åtgärder.

En rapport från Försäkringskassan 2015 visar att felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd uppgår till 104–178 miljoner kronor per år. Det kan handla om vårdgivare som rapporterar in ett högre belopp till Försäkringskassan för utbetalning än vad utförandet av tjänsten ger rätt till. Det finns även starka indikationer på att en del av missbruket har koppling till den organiserade brottsligheten.

Försäkringskassan presenterar nu förslag för att motverka felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Exempel på förslag är följande:

Åtgärda de viktigaste bristerna i Försäkringskassans elektroniska system Tanden

Det kan t ex handla om att bygga in fler spärrar i systemet för att omöjliggöra viss rapportering av överutnyttjandekaraktär. Systemet ska även kunna ge varningssignaler vid onormalt rapporteringsmönster. Ökad spårbarhet från inrapportering till utbetalning samt möjlighet till uppföljning av efterhandskontroller.

Försäkringskassan ges möjligheter att neka och avansluta vårdgivare från det elektroniska systemet

Det är frånvaron av denna möjlighet idag som i stor utsträckning bidragit till att oseriösa vårdgivare kommit in i det statliga tandvårdssystemet.

Förbättra information till patienterna 

Information om tandvårdsstödets användning bör föras in i Mina sidor. Det förbättrar informationen om tandvårdsstödet och ökar möjligheterna att upptäcka bedrägerier som baseras på att vård ovetandes rapporteras in för patienter. Denna informationskanal skulle också kunna användas för att uppmärksamma patienterna i de fall Försäkringskassan ”justerar ner” en för dyr åtgärd till en billigare och där patienten sannolikt betalat en för hög patientavgift.

Läs rapporten i sin helhet>

En rapport från Försäkringskassan 2015 visar att felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd uppgår till 104–178 miljoner kronor per år. Det kan handla om vårdgivare som rapporterar in ett högre belopp till Försäkringskassan för utbetalning än vad utförandet av tjänsten ger rätt till. Det finns även starka indikationer på att en del av missbruket har koppling till den organiserade brottsligheten.

Försäkringskassan presenterar nu förslag för att motverka felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Exempel på förslag är följande:
Åtgärda de viktigaste bristerna i Försäkringskassans elektroniska system Tanden

Det kan t ex handla om att bygga in fler spärrar i systemet för att omöjliggöra viss rapportering av överutnyttjandekaraktär. Systemet ska även kunna ge varningssignaler vid onormalt rapporteringsmönster. Ökad spårbarhet från inrapportering till utbetalning samt möjlighet till uppföljning av efterhandskontroller.
Försäkringskassan ges möjligheter att neka och avansluta vårdgivare från det elektroniska systemet

Det är frånvaron av denna möjlighet idag som i stor utsträckning bidragit till att oseriösa vårdgivare kommit in i det statliga tandvårdssystemet.
Förbättra information till patienterna

Information om tandvårdsstödets användning bör föras in i Mina sidor. Det förbättrar informationen om tandvårdsstödet och ökar möjligheterna att upptäcka bedrägerier som baseras på att vård ovetandes rapporteras in för patienter. Denna informationskanal skulle också kunna användas för att uppmärksamma patienterna i de fall Försäkringskassan ”justerar ner” en för dyr åtgärd till en billigare och där patienten sannolikt betalat en för hög patientavgift.

Läs rapporten i sin helhet

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...