Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-01-26

STHFs kongress 2017

Sveriges Tandhygienistförening, STHF håller kongress på Svenska Mässan i Göteborg, lördagen den 1 april och söndagen den 2 april 2017. STHFs kongress är föreningens högsta beslutande organ som äger rum vart tredje år.

Enligt STHFs stadgar, § 6 äger varje lokalförening rätt att utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar, räknat per den 31 december året innan kongressen. Sveriges TandhygienistFöretagare äger rätt att utse två ombud. 

Kallelse distribueras under v. 5 till samtliga lokalförening samt Sveriges TandhygienistFöretagare som utser respektive ombud.

Motioner, via respektive lokalförening/Sveriges TandhygienistFöretagare som skall behandlas vid kongressen skall vara STHF tillhanda senast den 27 februari 2017 på e-post info@tandhygienistforening.se

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...