Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-10-26

Sju yrkes- och fackförbund protesterar mot ett bantat Senior Alert

Äldreminister Åsa Regnér och statsrådet Annika Strandhäll tog idag emot en skrivelse från sju professions- och fackförbund som lyfter vikten av kvalitetsregistret Senior Alert.

Registret är unikt som kvalitetsregistret då det sätter den äldre och det multidisciplinära teamets roll i fokus, och för att det inte är diagnosrelaterat.

I det nationella arbete som pågår kommer framtidens register att handhas av landstingen/regionerna, samt staten, och kommunerna hamnar utanför vilket de sju förbunden anser är olyckligt. Ett bantat Senior Alert innebär minskade möjligheter att kontinuerligt förbättra förbyggande vård- och omsorgsinsatser för äldre personer. 

Förbunden anser att man istället borde öka det systematiska arbetet med preventiva insatser för att få samhällets personella och finansiella resurser att räcka till i framtiden. 

Läs hela skrivelsen här

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...