Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

www.tlv.se 2017-03-14

Remiss om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Nu finns remissen om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstödet till den 15 januari 2018 publicerad på TLVs hemsida.

Av intresse speciellt för tandhygienister att läsa är exempelvis sidan 27 Tandstensborttagning, nytt tillstånd 2031, nya åtgärder 207–209, ändring i 6 § om STB.

Förslaget innebär ett nytt tillstånd 2031, Tandsten på tänder eller implantat, samt tre nya åtgärder för tandstensborttagning inom 200-serien.

Den 9 mars sändes remissen ut till ca 45 remissinstanser, däribland Sveriges Tandhygienistförening. Det finns därmed även möjlighet för annan tandvårdspersonal än remissinstanserna att läsa förslagen och lämna synpunkter. Remisstiden är nästan sex veckor, till den 18 april.

Beslut om ändringarna kommer att tas av TLV (genom nämnden för statligt tandvårdsstöd) i början av juni 2017 och föreskriften beräknas komma ut i andra halvan av juni.

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...