Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-12-21

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första hand lämnas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Patienter och närstående kan även välja att ta hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna hanterar ärenden som rör all offentligt finansierad vård. Patientnämnderna utreder inte själva klagomål men kan vara en länk mellan patienten och vården.

En förändring i den nya lagstiftningen är att Inspektionen vår vård och omsorg, IVO, från och med den 1 januari 2018 inte kommer att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Patienter och närstående ska alltid först anmäla klagomål och synpunkter till vårdgivaren.

Mer information
Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats

Där finns även information om hur patienter kan begära ekonomisk ersättning. Socialstyrelsen kommer att lägga ut information under hela 2018 som kan vara till hjälp för patienter och närstående som behöver information om hur man gör om man inte är nöjd med den vård man själv eller en anhörig har fått.

Information till patienter och närstående finns också på 1177:s webbplats.

Frågor om det nya regelverket besvaras av Socialstyrelsens jurist Agneta Calleberg eller sakkunnig i patientsäkerhet Charlotta George.

 

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...