Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-06-30

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli träder en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år.

- Det handlar om att underlätta lite för våra äldre. Vi vill att äldre ska ha en bra tandhälsa hela livet, då är lägre kostnader för tandvården viktigt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Övriga förändringar som träder ikraft den 1 juli:

• 18-årsgräns på e-cigaretter
Genom lagen genomförs bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv. Vidare innebär lagen att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte får säljas till personer under 18 år. Även bestämmelser om anmälningsskyldighet vid försäljning och om straffansvar införs.

• Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Lagen innebär bland annat att en samordnad vårdplan inom den öppna tvångsvården utformas i samråd med patienten och, om det inte är olämpligt, med patientens närstående. Insatser som anges i vårdplanen ska så långt som möjligt redovisas i samband med ansökningar om vård. Chefsöverläkaren ska vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård se till att en patient erbjuds uppföljningssamtal efter en genomförd tvångsåtgärd. Det förtydligas också att en patient inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård kan få behandling utan samtycke.

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...