Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-02-12

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?Ny sida

Socialstyrelsen har sedan länge påpekat att det finns väldigt få formella hinder för omfördelning av många arbetsuppgifter. Trots det finns utbredda uppfattningar inom vården om att så är fallet.

Idag finns dessutom en stor utmaning i att nå och erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning. Det är därför extra angeläget att landstingen har goda förutsättningar för att organisera sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

– Genom tydlig information om detta som dessutom når ut i vården hoppas vi kunna underlätta ett nödvändigt utvecklingsarbete som i sin tur kan leda till en mer effektiv vård, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

För att underlätta ett utvecklingsarbete får Socialstyrelsen i uppdrag att:

Utveckla och komplettera sin handbok Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? med särskilt beaktande av verksamheter inom hälso- och sjukvården som berörs av den pågående flyktingsituationen.

Säkerställa att informationen görs lättillgänglig och på ett ändamålsenligt sätt kan nå verksamheter inom hälso- och sjukvården på alla nivåer.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november meddelar Socialdepartementet.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...