Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-12-23

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning – Närsjukvården Halland. Det här är ovanligt i Sverige och innebär unika möjligheter att samarbeta för invånarnas hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Nu stärks forsknings-, utvecklings- och utbildningsmöjligheterna i det här arbetet, skriver Malmö Högskola på sin hemsida.

- Det känns som ett mycket spännande steg vi nu tar med samarbetet mellan vår högskola och Region Halland för att sätta fokus på hälsa för hela människan, säger Björn Klinge, professor och dekanus vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Samarbetet handlar om att långsiktigt arbeta med flera olika strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor med invånaren i centrum. 

- Ett viktigt område är till exempel hur vi kan fördjupa arbetet kring de mest sjuka och äldre, bland annat genom att förbättra munhälsa för att därigenom få en bättre livskvalitet, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland. 

Programmet omfattar också satsningar kring att skapa en samsyn mellan tandvård och primärvård, koppla ihop olika projekt rörande hälsofrämjande satsningar med fokus på hela människan så att invånarna kan vara så friska som möjligt. Samverkan kommer bland annat att göras genom utbildning och forskning.

- Det här innebär också en stor möjlighet till kompetensutveckling för våra anställda, säger Per Engstrand, chef Folktandvården Halland. Det här kommer att kunna bidra till att utveckla och behålla spetskompetens inom olika områden. 

- Vi ser också möjligheter till ett ökat samarbete kring grundutbildning av tandvårdspersonal i form av verksamhetsförlagd utbildning, säger Björn Klinge. Dessutom hoppas vi att våra gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt kan leda till internationell samverkan.

Satsningarna kommer att bedrivas i projektform. En styrgrupp bestående av representanter från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, FoUU Region Halland, Folktandvården Halland och specialisttandvården i Region Halland bildas för att följa samarbetet.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...