Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-11-17

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett gemensamt handlingsprogram som visar hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa.

- När du som äldre inte själv längre orkar eller klarar att sköta din mun, är risken stor att munhälsan snabbt försämras, med bestående men som följd. Tillsammans har vi nu tagit fram ett handlingsprogram med goda exempel som kommer lämnas över till Sveriges kommuner och landsting idag, säger Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening.

Med konkreta råd och goda exempel visar vi hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram just vad de kan göra annorlunda för att värna munhälsan.

Gemensamt har man hittat fyra åtgärder som är centrala för att sköra äldre ska kunna behålla en god munhälsa:

  • Uppmärksamma den äldres munhälsa!
  • 
Samordna insatserna mellan kommun och tandvård och mellan tandvård och sjukvård!
  • Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten!

  • Öka kunskaperna om äldres munhälsa!

För att dessa centrala åtgärder ska kunna sättas in krävs prioriteringar på politisk nivå och i verksamheten.

Programmet överlämnas till Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 17 november kl. 11.00, under Odontologisk Riksstämma & Swedental som pågår på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa.

Rapport ”Om sköra äldres munhälsa - insatserna kommer för sent”.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...