2016-04-03

Skriv rätt intyg för tandvårdsstöd

Glöm inte munhälsan! I en debattartikel på lakartidningen.se skriver bl a Marie Sand, ledamot i STHF att läkare bör fråga patienten om munhälsa och skriva ut intyg för extra tandvårdsstöd till den som är berättigad.

Läkartidningen. 2016;113:DYT6,
Lakartidningen.se 2016-04-01

Senaste nyheter

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

2017-07-21 16:34

Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett...

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

2016-12-23 10:16

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

2016-12-19 10:15

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...