Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-12-02

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård.

- Det här är ett sätt att stärka patientens ställning inom tandvården och att göra det enklare för patienten att kontrollera och jämföra tandläkarens priser. Med en prisjämförelsetjänst av det här slaget kan vi hjälpa människor att få bättre kontroll över sina tandvårdskostnader, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Initiativet till en prisjämförelsetjänst för tandvård startade redan i och med införandet av tandvårdsreformen 2008. Efter ett nytt förslag från TLV som bedöms kunna hantera de utmaningar som tidigare hindrat arbetet med en liknande tjänst kan etableringen av prisjämförelsetjänsten nu åter komma igång.

Prisjämförelsetjänsten bedöms att på sikt också kunna bidra till en förbättrad konkurrens på tandvårdsmarknaden.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 15 september 2017 och slutredovisas den 15 juni 2018.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...