Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-12-19

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstudenter när de väljer arbetsgivare, enligt en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Praktikertjänst. Var tredje student ser möjligheten till delägarskap som viktigt.

- Ofta kommer tankar om delägarskap långt senare, efter flera år inom den landstingsdrivna tandvården. Att så många tandläkarstudenter redan nu ser delägarskap som viktigt är mycket glädjande för framtiden, säger Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef för tandvård på Praktikertjänst.

Hela 94 procent anser att en trygg anställning är mycket eller ganska viktigt för att en framtida arbetsplats ska vara attraktiv. Tätt därefter följer professionell utbildning och utveckling samt gemenskap med kollegor.

- Resultaten visar att morgondagens tandläkare vill arbeta i större team än vad som många gånger är fallet idag. Klinisk vidareutveckling blir självklart fortsatt centralt, men jag tror att tandläkare som också är duktiga ledare kommer vara ännu mer eftertraktade. Ledarskapsutbildningar och mentorsprogram lär bli allt vanligare och här har Praktikertjänst kommit en bit på vägen, men behöver göra ännu mer, säger Ann-Chriztine Ericsson.

Möjligheten att påverka är ytterligare en faktor som många studenter värdesätter högt och nio av tio svarar att det är mycket eller ganska viktigt.

- Möjligheten att påverka och frihet att leda arbetet är en av de absolut vanligaste anledningarna till att tandläkare väljer att bli en del av Praktikertjänst. Samtidigt får man med vår modell trygghet och ett stort kollegialt nätverk över hela Sverige, säger Ann-Chriztine Ericsson.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan den 10 oktober och 1 november 2016 av analys- och undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Praktikertjänst, via telefonintervjuer med 275 tandläkarstudenter.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...