Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-10-22

Kommentar; Sacos studie över akademikernas livslöner

- Sacos analys beskriver på ett tydligt sätt de problem som de medellånga högskoleutbildningarna har fastnat i, dvs en svag löneökning med begränsad lönespridning som slår hårt på utfallet av livslönen för kvinnodominerade yrken inom företrädesvis kommuner och landsting, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom med anledning av Sacos nyligen publicerade studie över akademikernas livslöner. Det framgår i analysen att ett av de yrken som har sämst löneutveckling är tandhygienister. De som jobbar inom det yrket har lägre livslön än de som enbart gått tre år på gymnasiet. 

Arbetsgivare och politiker måste värdera den helt avgörande kompetensen som dessa yrken representerar på ett betydligt mer långsiktigt och genomtänkt vis för att attrahera unga människor att söka sig till men också för att stanna inom dessa yrken. Både det ansvar och den kompetens som dessa akademiker besitter måste betala sig under yrkeslivet. 

- För tandhygienistyrket ser vi trots allt positiva signaler, möjligheten till nya karriärvägar växer och bidrar till förutsättningar för både löneökningar och lönespridning, säger Yvonne Nyblom. Yrket är idag ett bristyrke och vi ser inga tecken på att efterfrågan på tandhygienistkompetens skulle avstanna. Tvärtom finns från arbetsgivarhåll en tydlig inriktning i verksamhetsplaneringen där tandhygienisten har en nyckelroll. Att stärka och utveckla kompetensen och inte ge avkall på kvalitet i utbildningen är absolut nödvändigt för att säkerställa yrkets fortsatta roll i både tandvård och hälso- och sjukvården. Det är också en förutsättning för att som tandhygienist kunna ta de utmaningar och intressanta karriärvägar som finns idag. Men då ska man ha betalt för det!

Livslöner för olika utbildningar.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...