Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-10-12

Förlängning av tandhygienistutbildningen – en komplex fråga?

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson har idag åter svarat på en fråga i riksdagen från riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) om en förlängning av tandhygienistutbildningen.

Ministerns svar på frågan är att "Det är en komplex fråga och beredningsarbetet fortsätter inom regeringskansliet".
- Naturligtvis finns en komplexitet i frågan, kommenterar STHFs ordförande Yvonne Nyblom och fortsätter; men det stora bekymret ligger inte i själva ärendet utan i de konsekvenser som uppstår genom att beslutet förhalas. Det uppstår negativa konsekvenser för tandvårdens verksamheter, för utbildningsanordnare på universitet och högskolor och inte minst för studenter som känner osäkerhet om vad som krävs för att utöva tandhygienistyrket. I en skrivelse till ministern den 28 september efterlyste STHF att en gemensam plan snarast arbetas fram för att skapa förutsättningar att komma vidare i frågan. STHF emotser nu en konstruktiv dialog med Utbildningsdepartementet. 
STHF tillskrev ministern för högre utbildning och forskaning Helene Hellmark Knutsson med anledning av situationen för tandhygienistutbildningen den 28 september 2016.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...