Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016-05-20

Folktandvården presenterar unikt odontologiskt bokslut

Som första tandvårdsorganisation presenterar Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt bokslut. Bokslutet beskriver verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv och ska fungera som underlag för satsningar inför framtiden.

Det odontologiska bokslutet som nu presenteras av Folktandvården Västra Götaland speglar det odontologiska resultatet i en av världens största tandvårdsorganisationer. Bokslutet är unikt i sitt slag.

Resultat från kärnverksamheten
Arbetet med bokslutet går hand i hand med Folktandvården Västra Götalands vision "Frisk i munnen hela livet". Underlaget för bokslutet baseras på information från Folktandvårdens gemensamma journalsystem från 2004 och framåt. Resultatet är relaterat till verksamhetens kärnverksamhet, exempelvis finns statistik över hur patientpopulationen utvecklas, hur hälsoläget ser ut och vilka behandlingar som ges.

Förbättrad munhälsa
Flera resultat visar på en förbättring av munhälsan det senaste decenniet. Bland annat visar det odontologiska bokslutet att antalet personer med karies (hål i tänderna) har minskat. Mest tydlig är trenden hos dem som regelbundet besöker Folktandvården. Bokslutet visar även att hälsoutvecklingen är ojämnt fördelad i Västra Götaland, där vissa kliniker har patienter med avsevärt högre kariesförekomst än andra. Hälsoförbättringen är även lägre bland äldre patienter, liksom hos män jämfört med hos kvinnor.

Banar väg för framtida satsningar
Förutom att det odontologiska bokslutet visar på trender kring hälsoläget hos Folktandvårdens patienter, utgör det ett viktigt underlag för beslut för att kunna planera verksamhetens framtida satsningar.

– Det odontologiska bokslutet är en unik sammanställning av resultatet av vårt patientarbete och det ger oss nya, bättre förutsättningar att ta kloka beslut om Folktandvårdens fortsatta utveckling, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.

Nytt bokslut för 2016
Tanken är att Folktandvården ska göra ett nytt odontologiskt bokslut varje år. Bokslutet för 2015 omfattar verksamheten inom allmäntandvården. I fortsättningen är avsikten att även inkludera specialisttandvårdens verksamhet.

Senaste nyheter

23 december 2016, 10:16

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

19 december 2016, 10:15

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

02 december 2016, 16:35

Priset på tandvård ska kunna jämföras

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...