2016-03-04

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012. Där man bl a säger att rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga infektiös endokardit i samband med odontologiska ingrepp inte rekommenderas.

Senaste nyheter

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

2017-07-21 16:34

Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett...

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

2016-12-23 10:16

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

2016-12-19 10:15

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...