Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2016

Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

2016-12-23 10:16

I Halland är Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna samlade i en förvaltning –...

Möjlighet att påverka arbetet viktigt

2016-12-19 10:15

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstu...

Priset på tandvård ska kunna jämföras

2016-12-02 16:35

Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etabler...

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

2016-11-17 07:00

Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett...

STHF deltager i referensgrupp för arbetet med ny tandhygienistexamen

2016-11-10 16:24

Utbildningsdepartementet har med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2013 om...

Kommentar; Sacos studie över akademikernas livslöner

2016-10-22 16:21

- Sacos analys beskriver på ett tydligt sätt de problem som de medellånga högskoleutbildningarna...

Förlängning av tandhygienistutbildningen – en komplex fråga?

2016-10-12 16:19

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson har idag åter svarat på en...

Budgetsatsning på tandvård för äldre

2016-09-16 16:13

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs f...

Därför ska vi fortsätta med tandtråd

2016-08-16 16:11

Under många år har rekommendationen från tandhygienister och övriga tandvården världen över varit...

Bättre kunskap om barn och ungas tandhälsa

2016-06-17 16:05

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och...

Folktandvården presenterar unikt odontologiskt bokslut

2016-05-20 15:54

Som första tandvårdsorganisation presenterar Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt...

Skriv rätt intyg för tandvårdsstöd

2016-04-03 15:51

Glöm inte munhälsan! I en debattartikel på lakartidningen.se skriver bl a Marie Sand, ledamot i...

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

2016-03-04 15:47

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen...

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?Ny sida

2016-02-12 15:42

Socialstyrelsen har sedan länge påpekat att det finns väldigt få formella hinder för omfördelning...

”Tobacco Endgame” del av regeringens ANDT-strategi

2016-02-09 15:41

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-...