Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2013-12-17

Äntligen – beslut om förlängd tandhygienistutbildning

Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag.

Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

- Det är med stor glädje och lättnad STHF tar emot beskedet att regeringen nu ska ta fram ett förslag om en tandhygienistutbildning som omfattar 180 hp, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom i en kommentar och fortsätter; En lång men nödvändig kamp för att stärka och utveckla tandhygienistprofessionen har nu krönts med framgång. Beslutet i riksdagen ger förutsättningar för en positiv fortsatt utveckling som gagnar patienterna, tandvårdens organisation och inte minst folkhälsoarbetet. Nu börjar ett viktigt och spännande arbete med att utforma framtidens tandhygienistutbildning, och Sveriges tandhygienister är mer än redo att delta i det arbetet. 

Betänkande 2013/14:SoU2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Senaste nyheter

17 december 2013, 16:27

Äntligen – beslut om förlängd tandhygienistutbildning

Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och...