Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Nyhetsarkiv

Programmet är klart

2023-11-30 17:22

Nu kan du ta del av programmet för TandhygienistDagarna 2024 som äger rum på Svenska Mässan i...

Tandvårdspriserna fortsätter att stiga

2023-11-15 12:08

Var tredje patient i tandvården 2022 mötte ett pris som översteg referenspriset med mer än 20...

Regeringen ser över reglerade yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar

2023-11-06 13:03

En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att analysera och föreslå förändringar vad gäll...

Sök Sveriges Tandhygienisters stipendium 2024

2023-11-05 11:20

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2024 kan sökas fram...

Munhälsan och allmänhälsan är inte jämlik

2023-11-01 13:00

Marie Sand, leg tandhygienist privat vårdgivare samt medicine magister med inriktningen...

Delta i arbetet med nytt kunskapsstöd om våld i nära relationer

2023-10-24 09:41

Socialstyrelsen reviderar kunskapsstöd med rekommendationer avseende våld i nära relationer. Vill...

Mingla med STHF i Umeå

2023-10-13 10:32

Ska du till Odontologisk Riksstämma/Swedental i Umeå? Välkommen att mingla tillsammans med STHF:s...

Konferenser för att stödja arbetet mot våld i nära relationer

2023-10-12 17:36

Våld i nära relationer är fortsatt ett av våra största samhällsproblem. Det har gått tio år sedan...

Förebyggande är vägen framåt

2023-10-12 06:00

Idag, den 12 oktober 2023, är det internationella tandhygienistdagen.

Delta i studie om unga med Downs syndrom

2023-10-10 13:37

Marwa El Noaimi, tandhygienist och universitetsadjunkt på Malmö universitet, genomför nu en studi...

Högkostnadsskyddet utreds ytterligare

2023-10-06 17:36

Regeringen vill förstärka tandvårdens högkostnadsskydd så att det mer liknar skyddet i övrig vård...

SRAT:s chefsrapport visar: Kvinnor har tyngst arbetsmiljö

2023-10-02 17:12

Idag släpper SRAT sin chefsrapport ”Jag är chef – men saknar superkrafter!”. Rapporten som lyfter...

Fokusgrupper om stödsystem för riskbedömningar

2023-10-02 10:46

Inom ramen för regeringsuppdraget att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell...

IFDH 2023 Global Oral Health Summit

2023-09-29 11:46

Den 4 november hålls IFDH 2023 Global Oral Health Summit Motivation, inspiration och vägledning f...

Dela din forskning internationellt

2023-09-25 12:48

Under 2024 kommer International Journal of Dental Hygiene (IJDH) att inför Sveriges Tandhygienist...

Ska du till Riksstämman/Swedental i Umeå?

2023-09-19 15:39

I så fall - passa på att mingla med Sveriges Tandhygienistförening!

Minskning av tandhygienister

2023-09-19 14:27

Inom de flesta hälso- och sjukvårdsyrken har antalet utfärdade legitimationer ökat mellan 10–2...

Besöken hos tandvården minskar

2023-09-08 13:18

Ungefär 3,9 miljoner personer, 24 år eller äldre, fick tandvård inom det statliga...

Jag är tandhygienist, inte gränspolis

2023-09-06 10:29

Förslaget om anmälningsplikt går helt emot vår yrkesetik och skulle försämra en redan tuff...

Dag för doktorander

2023-09-05 14:29

Tisdagen den 29 augusti samlades doktorander från olika delar av landet för en heldag i Göteborg.