Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Sveriges Tandhygienistförenings styrelse

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Yvonne Nyblom Ordförande

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Fouzieh Eliassy Vice ordförande
Ingela Jägestrand Ledamot
Praktikertjänst AB
0701443274
ingela.jagestrand@tandhygienistforening.se
Ulrika Lindmark Ledamot
Monica Ringdahl Ledamot
Västra Götalandsregionen
monica.ringdahl@tandhygienistforening.se
Marie Sand Ledamot
Egen Företagare
0702292224
marie.sand@tandhygienistforening.se
Helen Östholm Ledamot
Egen Företagare
0732310888
helen.ostholm@tandhygienistforening.se

Övriga föreningsuppdrag Sveriges Tandhygienistförening

Karin Ljungberg Valberedning
0709225630
Anna Magnusson Valberedning
Katarzyna Swigon Valberedning