Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Sveriges Tandhygienistförenings styrelse

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Fouzieh Eliassy Ordförande

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Sara Hed Rann Ledamot
Folktandvården Gävleborg AB
026155646
sara.hed.rann@regiongavleborg.se
Ulrika Lindmark Ledamot
Maria Nouia Ledamot
Monica Ringdahl Ledamot
Västra Götalandsregionen
monica.ringdahl@tandhygienistforening.se
Marie Sand Ledamot
Egen Företagare
0702292224
marie.sand@tandhygienistforening.se
Helen Östholm Ledamot
Egen Företagare
0732310888
helen.ostholm@tandhygienistforening.se

Valberedning Sveriges Tandhygienistförening

Ingela Jägestrand Valberedning
Anna Magnusson Valberedning
Drandafile Rrecaj Valberedning
Katarzyna Swigon Valberedning