Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Workshop om chefers arbetsmiljö

21 september 2023, 09:00 – 12:00

Plats: Digitalt via Zoom

Vill du delta i en digital workshop om chefers villkor? SRAT skickade i juni ut en medlemsenkät till alla chefsmedlemmar inom SRAT. Nu i höst vill SRAT fördjupa undersökningen genom att genomföra gruppintervjuer för chefer i olika sektorer/verksamheter.

Vill du, som chef inom tandvården, vara med i en digital gruppintervju inom ramen för SRAT:s chefsundersökning? För STHF:s chefer hålls workshopen digitalt den 21 september 2023 klockan 09:00-12:00. Om du är intresserad, anmäl intresse till STHF senast den 15 september. Det finns 20 platser, så det är först till kvarn som gäller.

Mer om undersökningen
SRAT gör en undersökning om chefers arbetsmiljö och villkor. Idag vet vi för lite om villkoren för våra chefsmedlemmar. Vår undersökning är viktig för att öka kunskapen om förutsättningarna att vara chef. Det vi känner till är att många av våra chefsmedlemmar har ett tufft uppdrag och hög arbetsbelastning. Som fackförbund vill vi förändra den situationen.

Du svarar anonymt
Det du berättar om på workshopen kommer att presenteras externt, eventuellt också på nyhetsplats, när SRAT sammanställt resultaten. Syftet är framförallt att lyfta fram chefers villkor och att förändra dem till det bättre.
Självklart kommer vi inte att röja din identitet, eller på annat sätt avslöja hur just du svarat på våra frågor om till exempel mandat att sätta lön, arbetsbelastning, stöd från egen chef eller antal medarbetare per chef.

Anmälan
Anmäl ditt intresse att delta till fouzieh.eliassy@tandhygienistforening.se senast den 15 september

Frågor
Om du har frågor om undersökningen kan du vända dig till Patricia Widergren, opinionsbildare på SRAT, patricia.widergren@srat.se

 

Kalender

okt
12

12 oktober 2023

STHF Styrelsemöte

Digitalt

nov
04

04 november 2023

Global Oral health summit IFDH

Digitalt

nov
16

16 november 2023, 17:00 – 19:00

Mingla med STHF på riksstämman

Elite hotell Mimer, Kungsgatan 75, Umeå