Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Den specialiserade tandhygienisten – en resurs i framtidens tandvård

18 november 2021, 10:15 – 11:45

Plats: Odontologiska Riksstämman, Stockholmsmässan

Du som kommer att vara på Odontologiska Riksstämman i år är välkommen till Sveriges Tandhygienistförenings seminarium om specialistordning för tandhygienister.

En klinisk specialisering för tandhygienister skapar förutsättningar att möta vårdens behov av fördjupade och specialiserade kunskaper i mötet med patienter med mer komplexa munhälsorelaterade utmaningar.

Specialiseringen bidrar till ökad kvalitet i verksamheten, en klinisk karriärmöjlighet och till yrkets attraktivitet samt en hållbar och jämlik tandvård. Seminariet presenterar förslaget och diskuterar behov, förutsättningar och verksamhetsområden.

Moderator: Ulrika Lindmark
Talare: Inger Wårdh, Sara Hed Rann, Henrik Jansson och Yvonne Nyblom

Kalender

okt
11

11 oktober 2021

STHF Styrelse

Digitalt

okt
20

20 oktober 2021, 18:00 – 19:00

Hur bedriver IVO tillsyn på tandvårdsområdet?

STHF Digitalt medlemsmöte via Zoom

nov
17

17 november 2021 – 19 november 2021

STHF på Odontologisk Riksstämma

Stockholmsmässan