Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

STHF på Odontologisk Riksstämma

17 november 2021 – 19 november 2021

Plats: Stockholmsmässan

Möt STHF på Odontologisk Riksstämma på Stockholmsmässan!

Vi kommer att delta med en monter och med ett seminarium. Seminariet hålls den 18 november, kl. 10.15-11.45 och har titeln: 

Den specialiserade tandhygienisten – en resurs i framtidens tandvård
En klinisk specialisering för tandhygienister skapar förutsättningar att möta vårdens behov av fördjupade och specialiserade kunskaper i mötet med patienter med mer komplexa munhälsorelaterade utmaningar. Specialiseringen bidrar till ökad kvalitet i verksamheten, en klinisk karriärmöjlighet och till yrkets attraktivitet samt en hållbar och jämlik tandvård. Seminariet presenterar förslaget och diskuterar behov, förutsättningar och verksamhetsområden.
Moderator: Ulrika Lindmark
Talare: Inger Wårdh, Sara Hed Rann, Henrik Jansson och Yvonne Nyblom

Kalender

okt
11

11 oktober 2021

STHF Styrelse

Digitalt

okt
20

20 oktober 2021, 18:00 – 19:00

Hur bedriver IVO tillsyn på tandvårdsområdet?

STHF Digitalt medlemsmöte via Zoom

nov
17

17 november 2021 – 19 november 2021

STHF på Odontologisk Riksstämma

Stockholmsmässan