Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Swedental Odontologisk riksstämma

13 november 2019 – 15 november 2019

Plats: Stockholmsmässan Älvsjö

Vi ses väl på Riksstämman/Swedental? I år deltar Sveriges Tandhygienister, STHF, med flera aktiviteter såsom monter, seminarium och nätverksmingel.

Vårt seminarium som har titeln "En ny tandhygienistutbildning 2019" äger rum torsdagen den 14 november kl. 10.45-11.45 i sal K21. 

Kajsa Henning Abrahamsson

Sveriges Tandhygienistförening fyller 50 år och samtidigt startar en ny tre-årig tandhygienistutbildning. Processen mot en tre-årig utbildning har varit lång och kantats av många svårigheter. Under seminariet presenteras resan mot en ny examensbeskrivning. Varför är det viktigt för tandvården? Vad är nytt och vilka utmaningar står vi inför? Hur påverkas yrket och vilka förbättringar hoppas vi på? Tre olika perspektiv - professionens, lärosätenas och Universitetskanslersämbetets syn presenteras och diskuteras.

Kajsa Henning Abrahamsson, leg tandhygienist/docent i oral hälsa, är moderator och medverkande är Yvonne Nyblom, leg tandhygienist, ordförande STHF, Charlotte Elam, senior utredare UKÄ, Pia Andersson, dekan, bitr.professor och Agneta Stenebrand, PhD, programansvarig. 

STHF finns som vanligt representerade med en monter på Swedental, A07:09. Kom förbi och prata en stund, ställ frågor till styrelse och förhandlare! Vi ses där!

STHF bjuder även in dig som är med i nätverk till ett nätverksmingel där du kan diskutera aktuella frågor. Det äger rum torsdagen den 14 november i sal K14 kl. 13-15. Anmäl dig till monica.ringdahl@tandhygienistforening.se senast onsdagen den 6 november. Det finns plats för 45 personer. 

Kalender

okt
05

05 oktober 2020

STHF styrelsemöte

Digitalt möte

nov
25

25 november 2020

THUSAB styrelsemöte

SRAT:s kansli, Stockholm

dec
10

10 december 2020

STHF Styrelsemöte

Digitalt via Zoom