STHF Styrelsemöte

10 oktober 2019 – 11 oktober 2019

Plats: SRAT:s kansli Malmskillnadsgatn 48 Stockholm

Kalender

nov
13

13 november 2019 – 15 november 2019

Swedental Odontologisk riksstämma

Stockholmsmässan Älvsjö

nov
14

14 november 2019

Nätverksmingel

Swedental

dec
05

05 december 2019 – 06 december 2019

STHF Styrelsemöte

SRAT:s kansli Malmskillnadsgatan 48 Stockholm