Nationell yrkeskonferens om tobaksprevention

26 mars 2019

Plats: Stockholm, Fatburen, Södermalmsallé 36-38, lokal Champagne

Konferensen belyser tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t.ex. digitala kanaler.

Målgrupp: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare. I mån av plats även andra intresserade.
Anmälan: www.tandvardmottobak.org
Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl 13.00-16.30

Kalender

jun
03

03 juni 2019 – 04 juni 2019

STHF Styrelsemöte

SRAT kansli Stockholm

aug
27

27 augusti 2019 – 29 augusti 2019

STHF Styrelsemöte

SRAT:s kansli Malmskillnadsgatn 48 Stockholm

okt
01

01 oktober 2019 – 03 oktober 2019

Seniormässan

Svenska mässan Älvsjö