Nationell yrkeskonferens om tobaksprevention

26 mars 2019

Plats: Stockholm, Fatburen, Södermalmsallé 36-38, lokal Champagne

Konferensen belyser tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t.ex. digitala kanaler.

Målgrupp: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare. I mån av plats även andra intresserade.
Anmälan: www.tandvardmottobak.org
Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl 13.00-16.30

Kalender

apr
07

07 april 2019 – 09 april 2019

TandhygienistDagarna 2019

Clarion Hotel Arlanda Airport, Stockholm

apr
16

16 april 2019 – 17 april 2019

STHF Styrelsemöte

SRAT kansli

maj
23

23 maj 2019

THUSAB Årsstämma

SRAT:s kansli Malmskillnadsgatan 48 Stockholm