Morgondagens vård - för och med patienten

08 februari 2018, 10:00

Plats: Grillska Huset, Stortorget 3-5, Stockholm

Forum för svensk vårdkvalitet bjuder in till seminarium kring patientens aktiva samarbete med vården.

Seminariet inleds med kaffemingel kl. 09.30. Efter ett inledande välkommen kl. 10.00 berättar Åsa Steinsaphir om patientrollen varefter Sara Riggare och Maria Hägglund diskuterar spetspatienter.

Efter lunch ger Hanna Lundstedt en inblick i ett personcentrerat förändringsarbete och Anna Blommengren presenterar en organisatorisk modell för samverkan med patienter.

Tobias Perdahl berättar hur digitala lösningar aktivt kan stödja samarbete och efter kaffet talar Margareta Danelius om vårdmöten som utgår helt från patienters föreställningar, förväntningar och farhågor och hur journalen kan vara ett gemensamt verktyg för patienter och vårdpersonal.

Dagen avslutas med gemensam diskussion. Som tidigare vid våra seminarier kommer du få flera tillfällen att diskutera med såväl föreläsare som övriga deltagare. Dagen avslutas strax efter kl. 16.00. Mer information om föreläsarna

Konferensavgift 700 kr. Kaffemingel, lunch och eftermiddagskaffe ingår.
Obs: deltagare från föregående seminarium december 2016 betalar 500 kr. 

Anmäl dig genom att skicka titel, namn, arbetsplats, telefonnummer och fakturaadress till e-post-adress svfmailen@gmail.com. Anmälan är bindande. SFV skickar faktura till angiven fakturaadress. Fakturan betalas direkt och den gäller som inträdesbiljett!

Varmt välkommen!

Styrelsen för SFV
Svenskt Forum för Vårdkvalitet

Kalender

apr
22

22 april 2018 – 24 april 2018

TandhygienistDagarna 2018

Wisby Strand, Visby

maj
14

14 maj 2018 – 15 maj 2018, 16:00

STHF Styrelsemöte

SRAT:s kansli Malmskillnadsgatan 48 Stockholm

maj
31

31 maj 2018 – 01 juni 2018

SRAT Förbundsmöte

Skepparholmen