Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Förtroendevald

På förtroendemannasidorna har SRAT samlat en verktygslåda med information och material för dig som förtroendevald.

Ta chansen att rekrytera fler medlemmar till STHF när du träffar andra tandhygienister eller får nya kollegor. Ju fler vi är desto starkare blir tandhygienistens röst i tandvårdsfrågorna. Rekrytering är en uppgift för alla inom STHF.

Du som är förtroendevald inom Sveriges Tandhygienistförening, STHF, är ju det även inom SRAT. På dessa sidor har du en mängd nyttig information.