Akademiker i samhällsbärande professioner

Gravid

Hur gör jag för att få graviditetspenning?

Socialstyrelsen anser att gravida i vecka 22-36 har ökad risk att föda för tidigt om de får en covid-19-infektion. Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning. Om den visar att det finns en risk för smitta ska du omplaceras eller få andra arbetsuppgifter. Om det inte är möjligt ska din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta. Då kan du ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren måste skriftligen dokumentera riskbedömningen och vilket beslut de fattar. Arbetsgivarens beslut kan inte överklagas. Om du är missnöjd med arbetsgivarens beslut rekommenderar vi att du tar kontakt med skyddsombudet.