Akademiker i samhällsbärande professioner

Andra små tips!

Kroppsspråket är mycket viktigt. Var ärlig när de frågar om hur du är och vad du kan. Deltar du i någon typ av test, be att få testresultatet. Om du har varit arbetssökande och under denna tid involverat dig i kortare projekt eller uppdrag, även oavlönade kan du ange det som arbetslivserfarenhet. Det är bättre att du beskriva dessa projekt och uppdrag istället för att bara ange att du varit arbetssökande.

Glöm inte att du är du – var dig själv.

Tänk även på följande när du söker jobb:

  • Lön och löneutveckling
  • Semesterbestämmelser
  • Pensionsbestämmelser
  • Karriärmöjligheter
  • Arbetsbelastning, övertid
  • Övertidsersättning
  • Förmåner
  • Resor i tjänsten