Akademiker i samhällsbärande professioner

Jobbet är ditt!

Du har blivit erbjuden jobbet och den första instinkten kan vara att nu vill jag bara skriva under anställningskontraktet och knyta ihop säcken. Men ha inte för bråttom! Det är nu ni ska komma överens om lön och andra villkor i din anställning. Inför överenskommelse om lön är det bra att du har en uppfattning om vilken lön du vill ha. Gå gärna in på Saco lönesök eller kontakta oss på kansliet för lönerådgivning.

När det gäller andra villkor i anställningen så handlar det exempelvis om tjänstepension, övertidsersättning, ob-tillägg och rätten till ett årligt lönesamtal. I ett kollektivavtal regleras många av de villkor som kan vara av vikt för dig i anställningen. Om det inte tillämpas ett kollektivavtal på arbetsplatsen måste du enskilt reglera det i ditt anställningskontrakt.

Annat som ni bör reglera i anställningskontraktet är

  • anställningsform
  • sysselsättningsgrad
  • tjänstebenämning
  • arbetstidens förläggning
  • övriga villkor utöver vad ett eventuellt kollektivavtal kan ge (exempelvis rätten till friskvårdsbidrag, rikskuponger, extra semesterdagar)

Om du har funderingar kring anställningsprocessen, lön och anställningskontrakt så tveka inte att kontakta SRAT så kan vi gemensamt bolla de funderingar du har och få klarhet i det.

När du väl har en klar bild av vad tjänsten innebär och innehåller är det bara att ta klivet och skriva på anställningskontraktet med förhoppningen om en ny och spännande framtid! Grattis!

Om du inte fick jobbet

Försök ta reda på varför du inte fick jobbet. Ring och fråga någon av de som var med vid intervjun. Får du svar, ta fasta på synpunkterna. När du funnit ut vad det var som inte gick bra, se till att ändra på det till nästa gång du söker jobb. Du har lärt dig något av det här och kan förbereda dig på ett annat sätt nästa gång.

Marknadens bästa lönestatistik!

Saco LöneSök förser dig med viktig kunskap om löneläge och lönespridning i din omvärld. Använd statistiken när du

– söker nytt jobb
– ska ha lönesamtal
– får en ny tjänst/nya arbetsuppgifter
– väljer, eller funderar på, att byta yrke

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se