Akademiker i samhällsbärande professioner

Att söka jobbet

Arbetsplatsen du söker jobb på

På alla arbetsplatser, oavsett sektor, bildas och utvecklas en viss stämning och anda. Vilken typ av verksamhet man bedriver, storleken på arbetsplatsen, företagets traditioner, personalens ålder och utbildning mm bildar en så kallad företagskultur. Denna kultur spelar stor roll när man söker ny personal till verksamheten. Ofta söker och anställer man någon av samma sort som passar in i gänget. Vilken typ av människa man söker framgår ofta av platsannonsen, exempelvis "ungt gäng", "ledande i branschen" eller "stresståliga". Hur en arbetsplats är och hur den fungerar är ofta svårt att föreställa sig innan man börjat sitt arbete där.

I platsannonsen eller vid kontakt med arbetsplatsen du söker jobb på bör du få veta vilka formella krav som ställs, vilka personliga egenskaper som efterfrågas, vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir, anledning till rekryteringen och om kollektivavtal finns. Förhör dig om eventuella karriärmöjligheter, och annat som du är intresserad av.

Innan du skriver

När du funnit något som intresserar dig, läs noga igenom vilka krav som efterfrågas på exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att skilja på formella krav och personliga egenskaper som efterfrågas. Innan du skriver en ansökan är det lämpligt att ringa till någon av kontaktpersonerna/ representanterna som står i annonsen för att få en tydligare och djupare bild av företaget och vilken typ av person de söker, det vill säga en del av det som inte står i annonsen. Tänk efter vad det är du vill veta och skriv ner både frågor och svar på en kom ihåg lapp. Ett gott intryck per telefon kan göra att din ansökan uppmärksammas extra. Kontakta gärna fackliga företrädare på arbetsplatsen (eller SRAT) för att få reda på mer om arbetsvillkor, löner och dylikt.

Ansökningshandlingar

En ansökan består av ett personligt brev där du kort presenterar dig själv ger svar på frågan varför arbetsgivaren ska anställa just dig samt ett cv som är en informativ meritförteckning över arbeten, utbildning, personuppgifter etc.

Karriärstöd

SRAT har ett gratis karriärstöd för dig som är medlem, i vilket både cv-granskning och granskning av personligt brev ingår. Glöm inte att nyttja vår hjälp.

Cv

Ett cv kan presenteras på olika sätt beroende på vilken tjänst du söker. Den bör bestå av korta avsnitt med rubriker. Dina uppgifter i ett cv ska anges i omvänd kronologisk ordning, du börjar således med det sista du har gjort och går tillbaka i tiden. Det bör inte vara längre än två sidor. Den uppgift du vill framhålla mest bör stå först i ditt cv. Har du exempelvis en utbildning som passar jobbet du söker men inte så mycket arbetslivserfarenhet inom området bör utbildning stå före arbetslivserfarenhet. Hur du ska utforma ett cv kan variera men nedan följer förslag på vilka uppgifter som kan finnas med:

 • Personuppgifter (personnummer eller födelseår, namn, adress, telefonnummer, e-postadress).
 • Arbetslivserfarenhet (Ange vilken typ tjänst eller befattning du har haft samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar du har haft. Du kan även nämna vilka egenskaper och färdigheter du har utvecklat i den tjänsten).
 • Utbildning (ange om du har en akademisk titel. Om du har skrivit ett examensarbete som är relevant för jobbet du söker kan du ange det. Nämn utbildningsprogram, kurser som du har läst på universitet och högskola samt andra utbildningar och kurser som är relevanta).
 • Förtroendeuppdrag/ideellt arbete (ange om du har haft ett engagemang i en förening eller ett förtroendeuppdrag).
 • Språk (nämn de språk som du behärskar förutom svenska, exempelvis flytande/mycket goda/goda och grundläggande).
 • Datakunskaper (ange vilka program du kan hantera).
 • Övriga meriter (om du har övriga uppgifter som kan vara relevant för jobbet du söker ska det anges här, exempelvis körkort, stipendier, utmärkelser eller gjort militärtjänstgöring).
 • Intressen/personlig övrig information (ange om du har några fritidsintressen, denna rubrik behöver inte vara med men den kan ge en kompletterande bild av dig som person).
 • Referenser (referenser behövs inte anges i din ansökan. Du kan exempelvis skriva att de lämnas ut på begäran eller tas med till intervjun).

Personligt brev

Ett personligt brev ska vara lättöverskådlig, kortfattat och relevant.

Tänk på följande:

 • Försök håll dig till 2/3 dels sida.
 • Undvik att skriva generella brev, försök istället att anpassa efter jobbet som ansökan gäller. Om du söker ett jobb utifrån en annons är det av vikt att du går igenom annonsen noggrant för att komma fram till hur du på bästa sätt kan bemöta de kvalifikationskrav som ställs i annonsen.
 • När du beskriver dina personliga egenskaper och färdigheter bör dessa sättas i ett konkret sammanhang, exemplifiera på vilket sätt dessa egenskaper och färdigheter har visat sig och på vilket sätt de kan komma till nytta hos arbetsgivaren.
 • Nämn inga löneanspråk i brevet. Denna diskussion ska du försöka skjuta på, ju senare i anställningsprocessen detta tas upp desto bättre förhandlingsposition har du.

Anställningsintervju

När du blir kallad till intervju gäller det att visa att du är just den person som arbetsgivaren söker. Oftast kallar arbetsgivaren ett antal personer som de finner lämpliga till den utannonserade tjänsten. Inte sällan är det så att det blir mer än en intervju om de inte kan fatta beslut om vem de ska anställa.

Tänk på följande innan intervjun:

 • Se till att du vet vart du ska och vem du ska träffa.
 • Lämplig klädsel för det sökta jobbet. Kläder du trivs i som är hela och rena.
 • Var väl förberedd. Läs noga igenom annonsen och annan information om arbetsplatsen som du har tillgång till.
 • Förbered frågor du vill ställa till arbetsgivaren.
 • Tänk igenom vad du vill framföra om dig själv, positiva och negativa sidor, var beredd på att exemplifiera dina egenskaper.
 • Vilka framtidsvisioner du har.
 • Var beredd på olika tester.
 • Ta med intyg som ej fanns i bilaga.
 • Mycket viktigt: kom i tid!

Under intervjun:

 •  Lyssna noga på frågor och besvara dem med eftertanke. Det kan tänkas att de är ämnade att provocera dig.
 • Uttryck dig tydligt. Tänk dig för så att du inte talar om oväsentligheter, även om du är nervös.
 • Marknadsför dig. Våga tro på dig själv och dina kunskaper, tala sanningsenligt.
 • Ställ frågor, det visar på intresse och uppfattas positivt.
 • Prata ej illa om andra arbetsplatser eller utbildningar.
 • Försök få arbetsgivaren att komma med ett första bud när det gäller lön.

Efter intervjun:

 •  Lämna intyg om det efterfrågas.
 • Fråga när du kan vänta dig att höra ifrån dem.