Akademiker i samhällsbärande professioner

Att söka jobbet

Innan du skriver din ansökan

Läs noga igenom vilka krav som efterfrågas på exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet.

Ansökningshandlingar

En ansökan består av ett CV och ett personligt brev. Ditt CV är en meritförteckning över dina arbeten, utbildningar och andra meriter. Det personliga brevet är en presentation av dig själv och ska ge svar på frågan varför arbetsgivaren ska anställa just dig. 

CV

Viktigt att tänka på när du skriver ditt CV är att:

 • Dina uppgifter ska anges i omvänd kronologisk ordning, du börjar med det sista du har gjort och går tillbaka i tiden.
 • Det bör inte vara längre än två A4-sidor. Ha med det som är relevant för jobbet du söker. 

Hur du ska utforma ett cv kan variera men nedan följer förslag på vilka uppgifter som kan finnas med:

 • Personuppgifter (personnummer eller födelseår, namn, adress, telefonnummer, e-postadress).
 • Arbetslivserfarenhet (Ange vilken typ tjänst eller befattning du har haft samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar du har haft. Du kan även nämna vilka egenskaper och färdigheter du har utvecklat i den tjänsten).
 • Utbildning (ange om du har en akademisk titel. Om du har skrivit ett examensarbete som är relevant för jobbet du söker kan du ange det. Nämn utbildningsprogram, kurser som du har läst på universitet och högskola samt andra utbildningar och kurser som är relevanta).
 • Förtroendeuppdrag/ideellt arbete (ange om du har haft ett engagemang i en förening eller ett förtroendeuppdrag).
 • Språk (nämn de språk som du behärskar förutom svenska, exempelvis flytande/mycket goda/goda och grundläggande).
 • Datakunskaper (ange vilka program du kan hantera).
 • Övriga meriter (om du har övriga uppgifter som kan vara relevant för jobbet du söker ska det anges här, exempelvis körkort, stipendier, utmärkelser eller gjort militärtjänstgöring).
 • Intressen/personlig övrig information (ange om du har några fritidsintressen, denna rubrik behöver inte vara med men den kan ge en kompletterande bild av dig som person).
 • Referenser (referenser behövs inte anges i din ansökan. Du kan exempelvis skriva att de lämnas ut på begäran eller tas med till intervjun).

Personligt brev

Ett personligt brev ska vara lättöverskådlig, kortfattat och relevant.

Tänk på följande:

 • Försök håll dig till 2/3 dels sida.
 • Undvik att skriva generella brev, försök istället att anpassa efter jobbet som ansökan gäller. Om du söker ett jobb utifrån en annons är det av vikt att du går igenom annonsen noggrant för att komma fram till hur du på bästa sätt kan bemöta de kvalifikationskrav som ställs i annonsen.
 • När du beskriver dina personliga egenskaper och färdigheter bör dessa sättas i ett konkret sammanhang, exemplifiera på vilket sätt dessa egenskaper och färdigheter har visat sig och på vilket sätt de kan komma till nytta hos arbetsgivaren.
 • Nämn inga löneanspråk i brevet. Denna diskussion ska du försöka skjuta på, ju senare i anställningsprocessen detta tas upp desto bättre förhandlingsposition har du.

Anställningsintervju

När du blir kallad till intervju gäller det att visa att du är just den person som arbetsgivaren söker. Oftast kallar arbetsgivaren ett antal personer som de finner lämpliga till den utannonserade tjänsten. Inte sällan är det så att det blir mer än en intervju om de inte kan fatta beslut om vem de ska anställa.

Tänk på följande innan intervjun:

 • Se till att du vet vart du ska och vem du ska träffa.
 • Lämplig klädsel för det sökta jobbet. Kläder du trivs i som är hela och rena.
 • Var väl förberedd. Läs noga igenom annonsen och annan information om arbetsplatsen som du har tillgång till.
 • Förbered frågor du vill ställa till arbetsgivaren.
 • Tänk igenom vad du vill framföra om dig själv, positiva och negativa sidor, var beredd på att exemplifiera dina egenskaper.
 • Vilka framtidsvisioner du har.
 • Var beredd på olika tester.
 • Ta med intyg som ej fanns i bilaga.
 • Mycket viktigt: kom i tid!

Under intervjun:

 •  Lyssna noga på frågor och besvara dem med eftertanke. Det kan tänkas att de är ämnade att provocera dig.
 • Uttryck dig tydligt. Tänk dig för så att du inte talar om oväsentligheter, även om du är nervös.
 • Marknadsför dig. Våga tro på dig själv och dina kunskaper, tala sanningsenligt.
 • Ställ frågor, det visar på intresse och uppfattas positivt.
 • Prata ej illa om andra arbetsplatser eller utbildningar.
 • Försök få arbetsgivaren att komma med ett första bud när det gäller lön.

Efter intervjun:

 •  Lämna intyg om det efterfrågas.
 • Fråga när du kan vänta dig att höra ifrån dem.

Karriärstöd

SRAT har ett gratis karriärstöd för dig som är medlem, i vilket både cv-granskning och granskning av personligt brev ingår. Glöm inte att nyttja vår hjälp.

Hjälp att skapa CV och personligt brev

Med den digitala tjänsten Cowrite får du hjälp att skriva CV och personligt brev på några minuter. Du svarar frågor om dig själv och ditt CV och personliga brev växer fram i realtid.