Akademiker i samhällsbärande professioner

Pension

Idag kan du själv bestämma när du vill gå i pension, dock tidigast från 62 års ålder. Du har rätt att arbeta tills du fyller 68 år och ännu längre om du och din arbetsgivare är överens om det. Är du anställd betalar din arbetsgivare in premier/avgifter på olika sätt för den framtida pensionen. När du väljer att gå i pension kan du välja att ta ut alla delar eller bara viss del.

Ett äldre par läser tidningen tillsammans

 

Ålderspension

Din ålderspension består av flera delar:

  • Den lagstadgade pensionen har alla rätt till.
  • De flesta medlemmar har även kollektivavtalad tjänstepension.
  • Många medlemmar har även privat pensionssparande.

Allmän pension

Nuvarande pensionssystem trädde i kraft 1999. Pensionen består av två huvuddelar – inkomstpension och premiepension, samt i förekommande fall en garantipension. Till inkomstpensionen avsätts 16,5 procent av din lön och till premiepensionen 2,5 procent. Dock avsätts pensionspremier enbart för den del av lönen som understiger 7,5 inkomstbasbelopp. Är du född tidigare än 1954 får du pension delvis från det gamla pensionssystemet  (ATP och folkpension) som i nuvarande system benämns tilläggspension. Denna allmänna pensionen redovisas i det ”orangea” kuvertet.

Kollektivavtalad tjänstepension

Är du statsanställd så regleras din tjänstepension av avtalet PA03 eller PA16 (född efter 1987 vid nyanställning). Ålderspensionen betalas in genom avgifter på din lön samt eventuellt också för en garanterad så kallad förmånsbestämd del som beror på lönen i slutet av ditt arbetsliv. För att ha rätt till den förmånsbestämda delen ska vissa krav vara uppfyllda. 

Som anställd i kommun, region eller kommunalt bolag regleras din tjänstepension i avtalet KAP-KL eller AKAP-KL (född efter 1985 vid nyanställning). Ålderspensionen betalas in genom avgifter på din lön samt eventuellt också för en garanterad så kallad förmånsbestämd del som beror på lönen i slutet av ditt arbetsliv.

På den privata sektorn så är det vanligast att man som tjänsteman får pension enligt ITP-planen. För den som är född 1979 och senare gäller att avgift på lönen avsätts till pension (det kan även gälla för äldre arbetstagare där företaget nyligen tecknat kollektivavtal). För den som är född 1978 och tidigare består tjänstepensionen i allmänhet av en förmånsbestämd del, som har direkt samband med slutlönen, samt att en mindre avgift av lönen avsätts till pension (ITP-K). OBS att även andra pensionsavtal kan förekomma.

Avtalats rådgivningstjänst.se ger dig råd om din tjänstepension anpassade för just dig. Rådgivningstjänsten är gratis och till för dig som är privatanställd med tjänstepension ITP. 

Flexpension

Vissa kollektivavtal innehåller en del som kallas flexpension. Den finns exempelvis i det statliga avtalet PA16 avdelning I för de som är födda 1988 eller senare. Den kan användas av arbetstagaren för att exempelvis gå ned i tid och trappa ned i en viss ålder i slutet av yrkeskarriären eller sparas för att tas ut som högre pension vid pensionsavgången.

Inom flera privata avtal finns det flexpension. Lösningen är ofta att du kan gå ned i arbetstid från och med 62 års ålder i pensioneringssyfte om arbetsgivarens verksamhet möjliggör detta. Pensioneringssyfte innebär att du inte kan ta ett annat jobb på den tiden. Omfattas du av avtalet ITP2 ger det dig möjlighet till slutbetalning från 62 års ålder fram till avtalets pensionsålder som är 65 år. Kollektivavtalen inom region och kommuner innehåller inte flexpension.

65 år och äldre och fortsätter att jobba?

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se