Akademiker i samhällsbärande professioner

Pension

Idag kan du själv bestämma när du vill gå i pension, dock tidigast från 55 års ålder. Du har rätt att arbeta tills du fyller 68 år och ännu längre om du och din arbetsgivare är överens om det. Är du anställd betalar din arbetsgivare in premier/avgifter på olika sätt för den framtida pensionen. När du väljer att gå i pension kan du välja att ta ut alla delar eller bara viss del.

Ett äldre par läser tidningen tillsammans

 

Ålderspension

Din ålderspension består av flera delar:

  • Den lagstadgade pensionen har alla rätt till.
  • De flesta medlemmar har även kollektivavtalad tjänstepension.
  • Ett antal medlemmar har även privat pensionssparande.

Allmän pension

Nuvarande pensionssystem trädde i kraft 1999. Pensionen består av två huvuddelar – inkomstpension och premiepension, samt i förekommande fall en garantipension. Till inkomstpensionen avsätts 16,5 procent av din lön och till premiepensionen 2,5 procent. Dock avsätts pensionspremier enbart för den del av lönen som understiger 7,5 inkomstbasbelopp. Är du född tidigare än 1954 får du pension delvis från det gamla pensionssystemet  (ATP och folkpension) som i nuvarande system benämns tilläggspension. Denna allmänna pensionen redovisas i det ”orangea” kuvertet.

Kollektivavtalad tjänstepension

Är du statsanställd så regleras din tjänstepension av avtalet PA03 eller PA16 (född efter 1987 vid nyanställning). Ålderspensionen betalas in genom avgifter på din lön samt eventuellt också för en garanterad så kallad förmånsbestämd del som beror på lönen i slutet av ditt arbetsliv. För att ha rätt till den förmånsbestämda delen ska vissa krav vara uppfyllda.

Som anställd i kommun, landsting eller region regleras din tjänstepension i avtalet KAP-KL eller AKAP-KL (född efter 1985 vid nyanställning). Ålderspensionen betalas in genom avgifter på din lön samt eventuellt också för en garanterad så kallad förmånsbestämd del som beror på lönen i slutet av ditt arbetsliv.

På den privata sektorn så är det vanligast att man som tjänsteman får pension enligt ITP-planen. För den som är född 1979 och senare gäller att avgift på lönen avsätts till pension (det kan även gälla för äldre arbetstagare där företaget nyligen tecknat kollektivavtal). För den som är född 1978 och tidigare består tjänstepensionen i allmänhet av en förmånsbestämd del, som har direkt samband med slutlönen, samt att en mindre avgift av lönen avsätts till pension (ITP-K). OBS att även andra pensionsavtal kan förekomma.

Rådgivningstjänst.se ger dig råd om din tjänstepension anpassade för just dig. Rådgivningstjänsten är gratis och till för dig som är privatanställd med tjänstepension ITP. 

Flexpension

Flexpension är dels en extra insättning till din pension, men också en möjlighet att trappa ner i tid i slutet av ditt yrkesliv.

65 år och äldre och fortsätter att jobba?

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se