Akademiker i samhällsbärande professioner

Checklistor sexuella trakasserier

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Men det händer och då måste arbetsgivaren agera kraftfullt och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör och inte sker igen.

För den som blivit utsatt

 1. Säg ifrån
  Markera genom tal eller skrift till förövaren vad du tycker om det som hänt.

 2. Berätta
  Berätta för en kollega, vän eller familjen så att du får stöd i vardagen. Berätta för facket så att du får stöd i det arbetsrättsliga. Berätta för chefen (facket kan hjälpa till med det) så att förändring kan ske. Om det är din chef som har trakasserat dig vänd dig högre upp i organisationen. Berätta för terapeut eller psykolog så att du får hjälp att bearbeta det. Samla bevisning.

 3. Anmäl
  Anmäl till chefen vad som inträffat. Vi kan hjälpa dig med anmälan. Det bör finnas skriftliga rutiner i organisationen om hur sexuella trakasserier ska hanteras.

 4. Kräv åtgärder
  Sexuella trakasserier får inte förekomma på en arbetsplats. Chefen måste vidta åtgärder för att förebygga det. Sådana åtgärder kan vara utbildning av personalen eller planering av arbetet. Chefen måste utreda vad som har hänt. Utredningen kan göras av någon internt, exempelvis från personalavdelningen, eller av en extern konsult. Utredningen innefattar samtal med utsatt och förövare samt med eventuella vittnen samt insamling av skriftlig bevisning eller foton, film med mera. SRAT kan kräva dessa åtgärder å dina vägnar.

För den som utsatt någon

 1. Sluta
 2. Be om ursäkt
 3. Gör inte om det
 4. Kontakta oss eftersom du riskerar omplacering, uppsägning eller avsked.

Läs mer