Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetssökande

Att stå utan arbete kan vara mycket stressande och jobbigt. Men du har ett gott ekonomiskt skydd om du är medlem i facket och i a-kassan.

Ersättning vid arbetslöshet

För att kunna få arbetslöshetsersättning grundad på lönen måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Om du är medlem i SRAT och också är medlem i Akademikernas a-kassa har du rätt till inkomstförsäkring. Under medlemstiden i a-kassan måste du också uppfylla ett så kallat arbetsvillkor, som bestäms i lag.

Tänk på att om du sagt upp dig själv kan det innebära en avstängning innan du har rätt till ersättning från a-kassan. I sådana fall har du inte rätt till inkomstförsäkring, även efter det att avstängningstiden löpt ut.

Inkomstförsäkring vid fackligt medlemskap

Om du är yrkesverksam medlem i SRAT och är med i Akademikernas a-kassa har du också en inkomstförsäkring. Den gäller alltså inte om du är pensionär eller student, men självklart om du är arbetslös. Inkomstförsäkringen kan ge dig 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr per månad.

Försäkringen är ett komplement till a-kasseersättningen och betalas ut i maximalt 150 ersättningsdagar. För att kunna utnyttja försäkringen via Akademikernas a-kassa måste du ha varit medlem i SRAT i minst 12 månader.

Tips för dig som är arbetslös

Meddela oss att du är arbetssökande. Som arbetssökande kan du ha rätt till en lägre medlemsavgift. Kanske kan SRAT Karriär hjälpa dig vidare? Vi stödjer dig bland annat genom karriärsamtal, CV-granskning och granskning av personligt brev. SRAT kan bland annat guida dig till rätt omställningsorganisation, eller ge råd om hur du håller koll på eventuell företrädesrätt om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Hör av dig till oss på kansli@srat.se

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se