Akademiker i samhällsbärande professioner

Om du blir arbetssökande
- en guide

Arbetssökande efter ett arbete, studier eller sjukdom.

En person sitter vid ett bord och skriver på en dator

Det är viktigt att du är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa) om du blir arbetssökande och är i behov av arbetslöshetsersättning. Du måste ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader för att få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Även du som har varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader kan få en viss ersättning, men den är mycket lägre.

Utöver medlemskapet i en a-kassa måste även arbetsvillkoret vara uppfyllt för att du ska få ersättning. Reglerna i arbetsvillkoret styrs av lagstiftning. 

För att ha rätt till SRAT Inkomstförsäkring måste du vara medlem i SRAT.

Att tänka på

 1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du ska även anmäla dig till Arbetsförmedlingen om du erhållit ett avgångsvederlag.   
 2. Du ansöker om ersättning från a-kassa när du anmäler dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om att ansöka om ersättning från a-kassa.
 3. Har du har sagt upp dig själv kan detta innebära en så kallad karens för att få ersättning från arbetslöshetsersättningen. Läs mer på Akademikernas a-kassas webbplats.
 4. Du måste skicka med ett arbetsgivarintyg som din förra arbetsgivare ska fylla i. Intyget visar hur mycket du arbetat under det senaste året. Du kan behöva skicka med flera intyg om du haft flera anställningar under året. Arbetsgivarintyget kan hämtas hos Arbetsförmedlingen
 5. Du kan även behöva skicka med intyg om studier, rätt pension, sjukförhållande, vård av barn och annat.
 6. Meddela oss att du är arbetssökande, kansli@srat.se. Som arbetssökande kan du ha rätt till en lägre medlemsavgift.
 7. Meddela Folksam som ansvarar för SRAT Inkomstförsäkring att du är arbetslös.
 8. Bevaka din eventuella företrädesrätt i ditt förra arbete.
 9. Utöver det stöd som du får via Arbetsförmedlingen så kan du göra mycket själv. Sök aktivt och aktivera ditt privata- och professionella kontaktnät.
 10. Har du kontakt med en omställningsaktör; Omställningsfonden, Trygghetsrådet TRR, TrygghetsstiftelsenTrygghetsrådet TRSKyrkans trygghetsråd bör du vara aktiv och utnyttja stödet så långt det bara går.
 11. Kanske kan SRAT karriär hjälpa dig vidare? Vi stödjer dig bland annat genom karriärsamtal, cv-granskning och granskning av personligt brev.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se