Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetsskada

Om du skadar dig på arbetet är du försäkrad enligt lag. Lagen ger dig ett grundläggande ekonomiskt skydd för till exempel inkomstförlust.

En arbetsskada ska anmälas både till Försäkringskassan och AFA Försäkring. Det är arbetsgivaren som gör anmälan till Försäkringskassan och du själv som gör anmälan till AFA Försäkring. Du kan få hjälp via Arbetsskadeguiden eller av ditt lokala skyddsombud. En anmälan är viktig för att du ska kunna få ersättning. 

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada kan vara av fyra olika slag:

  • Olycksfall i arbetet
  • Färdolycksfall (till och från arbetet)
  • Arbetssjukdom inkluderat smitta i vissa fall
  • Dödsfall

Skydd vid arbetsskada

Du har ett försäkringsskydd enligt lag. Det består av ett ekonomiskt skydd vid inkomstförlust och för kostnader som uppstår i samband med skadan. Om din arbetsplats har kollektivavtal har du dessutom ett kompletterade försäkringsskydd. Dessa avtalsförsäkringar kan också ge kompensation för lidande och nedsatta kroppsfunktioner.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se