Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetsskada

Den som skadas i samband med arbetet är försäkrad enligt lag för grundläggande ekonomiskt skydd vid inkomstförlust och för vissa kostnader som uppstår i samband med skadan. De flesta har dessutom ett kompletterande skydd för kostnader och inkomstförlust genom avtalsförsäkringar i kollektivavtalen. Avtalsförsäkringar kan även ge ekonomisk kompensation för lidande och nedsatta kroppsfunktioner.

En hand som är inlindad i bandage

Arbetsskada definieras med fyra olika begrepp:

  • olycksfall i arbetet
  • färdolycksfall (till och från arbetet)
  • arbetssjukdom
  • smitta (i vissa fall)

För rätt till ersättning måste arbetsskada konstateras. När arbetsskada inträffat är det viktigt att anmäla till både Försäkringskassan och AFA Försäkring. Läs mer i Arbetsskadeguiden. Anmälan måste finnas för att eventuellt ersättningsanspråk ska prövas och dessutom sammanställs alla arbetsskadeanmälningar till statistik som underlag att förebygga arbetsskador. Försäkringskassan respektive AFA Försäkring prövar om arbetsskada uppstått. Försäkringskassan hanterar ersättningskrav enligt lag och AFA Försäkring prövar ersättningskrav från kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring (AGS-KL och TFA).

Hos Försäkringskassan kan du läsa mer om ersättningar som de kan betala ut om du skadat dig i arbetet.

Har du frågor eller vill ha hjälp med anmälan kan du vända dig till skyddsombud, lokal facklig företrädare eller förhandlare på SRAT. För dig som är facklig företrädare finns information här.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se