Akademiker i samhällsbärande professioner

Skyddsombud

Du som är skyddsombud spelar en mycket viktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Din uppgift är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och arbeta för att arbetsgivaren uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen.

Som skyddsombud har du rätt enligt Arbetsmiljölagen att bedriva arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetsgivaren, vilket är rätt unikt för Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

För att du ska kunna utföra ditt uppdrag har du rätt att få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaden. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att skyddsombudet får den utbildning som behövs. Många utbildningar riktar sig både till skyddsombud och till chefer. Det kan vara en bra lösning att skyddsombud och chefer går utbildningen tillsammans.

SRAT håller regelbundet utbildningar för dig som skyddsombud. Du har rätt att delta i dessa på betald arbetstid. Information och anmälan hittar du i vårt kalendarium. Ta gärna kontakt med oss om du behöver stöd i din roll som skyddsombud. kansli@srat.seSacos webb finns också samlad information för dig som är skyddsombud.

Läs mer här: (externa länkar)

 

Vara skyddsombud

Ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter.

Vill du beställa broschyren skickar du e-post till kansli@srat.se