Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetsmiljö

Alla ska ha möjlighet till en hållbar arbetsmiljö och hälsofrämjande återhämtning.

Ibland är den fysiska arbetsmiljön tuff eller arbetsbelastningen alltför hög under lång tid. Då är det viktigt att komma ihåg att din arbetsgivare har ansvar för att skapa en frisk arbetsplats där ingen kommer till skada.

Arbetsgivaren har också en skyldighet att arbeta förebyggande med arbetsmiljön på din arbetsplats. Arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar bestäms i huvudsak i Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter. Anställda och arbetsmiljöansvariga chefer ska samverka för att förebygga ohälsosam fysisk eller organisatorisk och social arbetsbelastning.

Skyddsombud

Skyddsombud företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. Ett skyddsombud ska arbeta för en bra arbetsmiljö och för att det ska finnas skydd mot ohälsa och olycksfall på din arbetsplats. En viktig uppgift är att tillsammans med arbetsgivaren se till att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och se till att arbetsgivaren vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att medarbetare mår dåligt eller kommer till skada på arbetet. Skyddsombud utses av den lokalfackliga organisationen, om det finns en sådan där du jobbar. Saknas det en lokalfacklig organisation på arbetsplatsen är det arbetstagarna som utser skyddsombud.

Läs mer hos:

 

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se