Akademiker i samhällsbärande professioner

Checklista anställningsavtal

När du börjar nytt jobb ska du få ett skriftligt anställningsavtal. Här beskriver vi de viktigaste punkterna som bör finnas med.

Ett anställningsavtal bör innehålla:

 • Dina och arbetsplatsens uppgifter och adresser
 • Dina arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel
 • Anställningens tillträdesdag
 • Anställningsform, till exempel tillsvidareanställning, provanställning, vikariat
 • Pensions- och försäkringsvillkor (kan ingå i kollektivavtal)
 • Uppsägningstid eller slutdatum om det är en tidsbegränsad anställning
 • Begynnelselön och andra löneförmåner
 • Uppgift om hur ofta lönen ska betalas ut
 • Arbetsdagens och arbetsveckans längd
 • Antal semesterdagar
 • Gällande kollektivavtal (om arbetsplatsen omfattas av ett sådant)

Villkor för anställning med stationering utomlands (för stationering längre än en månad)