Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställd i staten

Våra medlemmar arbetar som chefer, specialister och kvalificerade handläggare och finns på ett stort antal statliga myndigheter. Varje medlem ingår i någon av SRATs yrkes- eller arbetsområdesföreningar. De största SRAT-föreningarna på det statliga området är SRATs Allmänna sektion (SRAT-A), SRAT Arbetsmarknad, Trafik & Järnväg och Utrikesförvaltningens personalförening (UPF).

De lokala fackliga frågorna exempelvis lönerevision och samverkan med arbetsgivaren sköts av en Saco-S-förening gemensamt för alla som är medlemmar i ett Saco-S-förbund. När du behöver individuell hjälp exempelvis med lönerådgivning, tolkning av avtal, förhandlingshjälp, coachning med mera vänder du dig till din förhandlare på SRAT.

Kontakta oss

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.