Anställd i privat sektor

SRAT har cirka 5.700 medlemmar på det privata avtalsområdet.

Våra medlemmar arbetar som chefer och specialister och finns på ett stort antal företag av olika storlek. De största medlemsgrupperna på denna sektor är tandhygienister, optiker, hälsoakademiker, flygtekniker och anställda inom Post Nord-koncernen. Fem av SRATs yrkesgrupper på hälsoområdet har legitimation nämligen audionomer, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister.

De lokala fackliga frågorna exempelvis lönerevision och samverkan med arbetsgivaren sköts på de större företagen av en Saco-P förening (Akademikerförening) för alla som är medlem i något av Sacoförbunden.

På de företag som saknar en sådan lokal förening får våra medlemmar vid behov stöd och råd direkt av ansvarig förhandlare på SRAT.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.